Algemene zoek-index

Deze pagina geeft u de mogelijkheid om de beginletter van een familienaam te kiezen (zonder voorvoegsels, dus De Boer -> kies B) Het vervolgscherm geeft inzicht in alle familienamen die met de gekozen letter beginnen en hoeveel keer deze naam voorkomt. Klikt u vervolgens op de familienaam dan ontvouwt zich een lijst met de daaronder ressorterende personen. Hierbij wordt de geboortedatum -dan wel bij het ontbreken daarvan de doopdatum - getoond.
Een laatste klik op de persoonsnaam en de persoonskaart wordt getoond.
Op de persoonskaart worden soms begrippen, vanwege hun lengte, afgekort. U kunt evenwel e.e.a. nazoeken als u klikt op bovenstaande